پروژه های عمرانی ، راه و ساختمان


1-اجرای محور زرین -شهرکرد

2-اجرای کمربندی جنوب غرب

———

3-شهرک سازی شهرک صنعتی بهارستان کاشان 

4-شهرک سازی شهرک مسکونی سرو منطقه 14

5-شهرک سازی شهرک مسکونی گلها در منطقه 4 

6-شهرک سازی شهرک مسکونی زیتون در منطقه 7

———

1-خیابان سازی خیابان بابوکان در منطقه 11 

2-خیابان سازی خیابان گلستان شمالی در منطقه 8 

3-خیابان سازی خیابان استاد شهریار و استاد مهدیار منطقه 13 

4-خیابان سازی خیابان سنبلستان در منطقه 3

5-خیابان سازی خیابان ملت در منطقه 2 

6-خیابان سازی خیابان لیمجیر در منطقه 11

7-خیابان سازی خیابان گلستان غربی در منطقه 7

8-خیابان سازی خیابان سعدی منطقه 11 

9-خیابان سازی خیابان شهید خلیلی در منطقه 6

10-خیابان سازی خیابان امام خمینی در منطقه 9

11-خیابان سازی خیابان مفتح در منطقه 10

12-خیابان سازی خیابان بهاران منطقه 11

13-خیابان سازی خیابان بسیج در منطقه 11  

14-خیابان سازی خیابان دهنو منطقه 2 

15-خیابان سازی خیابان خردمند منطقه 7 

16-خیابان سازی خیابان قدس منطقه 9 

———

1-ساماندهی مادی آهنگران در منطقه 8 

2-ساماندهی نهر شاه پسند در منطقه 7 

———

1-باند غربی کندرو امام خمینی در منطقه 9 

2-راستگرد پارک قلمستان در منطقه 2 

———

1-پیاده رو سازی صمدیه لباف منطقه 2 

2-پیاده رو سازی لاله شرقی منطقه 4 

3-پارکینگ شهرداری منطقه 9 

3-ساخت محوطه سازی دامداری 5000 رأسی مکانیزه 

4-ساخت محوطه سازی کارخانه آجر پزی 

5-ساماندهی خیابان ابوذر منطقه 11

6-اجرای ورزشگاه علویجه 

7-اجرای سه راهی  خیرآباد علی آباد و هسینچه 

8-اجرای زیرسازی و روکش آسفالت در سطح شهر های  خمینی شهر ،شاهین شهر ،مورچه خورت ،وزوان ،میمه،دهق و علویجه ،مناطق 15 گانه اصفهان